Przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego (TURB)

Informacje

OPIS

Co to jest TURB?

Przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza moczowego (TURB) jest małoinwazyjną metodą usuwania nisko zaawansowanych zmian nowotworowych. Do zabiegu kwalifikują się pacjenci z nowotworem pierwotnym lub o stopniu zaawansowania określanym jako Ta i T1 (czyli nienaciekającym błony mięśniowej). TURB wykonuje się również u pacjentów, u których zdiagnozowano zaawansowany, naciekający nowotwór, jednak leczenie radykalne nie jest możliwe. Zabieg wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu podpajęczynówkowym (przewodowym, lędźwiowym). Pacjent nie odczuwa bólu od pasa w dół, jednak pozostaje świadomy podczas całego zabiegu. W szczególnych sytuacjach może być konieczne zastosowanie znieczulenie ogólnego. O fakcie tym zadecyduje lekarz anestezjolog odpowiedzialny za bezbólowy przebieg zabiegu.

WAŻNA INFORMACJA

Dowiedz się więcej

Podczas tej operacji specjalne narzędzie (resektoskop) jest wprowadzane do cewki moczowej oraz pęcherza moczowego. Resektoskop zbudowany jest z układu optycznego przekazującego obraz endoskopowy. Zawiera również część pracującą wyposażoną w ruchomą pętlę diatermiczną, przez którą przepływa prąd elektryczny o wysokiej częstotliwości. Umożliwia to cięcie tkanek i koagulację krwawiących naczyń. Za pomocą resektoskopu operator wycina guzy z pęcherza.

WAŻNA INFORMACJA

Dowiedz się więcej

W związku z krwawieniem, które występuje podczas zabiegu, niezbędna jest następnie koagulacja (przyżeganie) krwawiących miejsc. Czas operacji zależy od wielkości i rozległości zmian w pęcherzu moczowym i wynosi zwykle od kilku do kilkudziesięciu minut. 

WAŻNA INFORMACJA

Po zabiegu

Po zabiegu w pęcherzu moczowym pozostawiony zostanie cewnik, który w większości wypadków jest usuwany następnego dnia. Wycięty podczas zabiegu materiał jest przesyłany do badania mikroskopowego (histopatologicznego), celem oceny stopnia zaawansowania nowotworu. Wynik wydawany jest pacjentowi we wskazanym miejscu po upływie kilku do kilkunastu dni i wpływa na dalsze zalecenia po TURB.

WAŻNA INFORMACJA

Kiedy wykonuje się TURB?

TURB jest wykonywana u pacjentów ze zdiagnozowanym pierwszorazowym guzem pęcherza moczowego lub w wypadku stwierdzonego w cystoskopii kontrolnej lub USG nawrotu raka. Kwalifikuje się do tej metody tych pacjentów, u których nowotwór nie nacieka warstwy mięśniowej pęcherza moczowego. Zabieg ten wykonuje się również u niektórych chorych z rakiem naciekającym warstwę mięśniową pęcherza, u których leczenie radykalne nie jest możliwe.

Sławomir Salwa - ZnanyLekarz.pl

Nie zwlekaj

Umów się na wizytę

Zapraszam na konsultacje oraz wizyty kontrolne. Zadbaj o swoje zdrowie za wczasu i bądź spokojny o swoje życie.

Nie zwlekaj

Umów się na wizytę

Zapraszam na konsultacje oraz wizyty kontrolne. Zadbaj o swoje zdrowie za wczasu i bądź spokojny o swoje życie.

Sławomir Salwa - ZnanyLekarz.pl